Birinci yargı paketinin taslak metni ortaya çıktı!